Tinnitus Çınlama

Tinnitus Çınlama

Kulakta var olduğu sanılan seslerdir. Objektif ve subjektif çınlama diye iki kısma ayrılır.

Objektif çınlama hem kişinin hem de diğer insanların duyabildiği çınlama veya uğultu sesleridir. Objektif çınlaöa daha çok orta kulak hastalıklarından kaynaklanır. Özellikle östaki fonksiyon bozuklukları dışardaki insanların bile duyabileceği sesler çıkarabilir ki bu sesler daha çok yutkunurken ortaya çıkar. Teadvisinde orta kulak ile geniz boşluğu arasında bulunan östaki borusu hastalıklarının iyileştirilmesi vardır. Östakiyi meydana getiren kaslardaki anormal ve uyumsuz çalışmadan kaynaklanır. Bu uyumsuz ve anormal kasılmalar düzeltilince çınlama da düzelebilir. Ancak bu hasdtalık az görülür ve tedaviye zor cevap verir.

Subjektif çınlama ise kişinin sadece kendisinin duyduğunu söylediği seslerdir. Genellikle kulaktaki kireçlenme yani timpanoskleroz ve otoskleroz hastalıklarından kaynaklanır. Diğer sebepleri yüksek sese maruz kalma, kulak zarı tarvmaları,kulak zarı perforasyonları yani delinmeleri, zar iltihaplanmaları ve sıkışmış serumen dediğimiz kulak kiridir.

Sağlığınıza Önem Veriyoruz!

Aklınızdaki tüm soruları sorabilir ya da hemen online randevu oluşturabilirsiniz.Uğur Enbiya Özgür - DoktorTakvimi.com